Rehabilitaciones

Vivienda entre medianeras – Esparreguera

Aquesta reforma forma part de la rehabilitació integral que es va dur a terme a l’habitatge sencer. L’objectiu principal de la reforma d’aquesta façana va ser respectar la modulació i la composició de la façana amb les seves obertures, cornises, esgrafiats, emmarcat de forats i ressaltat de falsos carreus. La utilització d’estucs naturals i la instal·lació de fusteria exterior d’alta eficiència energètica finalitzen la intervenció.

Attributes Values