VIVENDA “SEMINOVA” MILLOR QUE NOVA… SEGUR?

Iniciem aquest nou Blog amb un tema molt estès entre la gent que em comenta això de que la vivenda seminova, és a dir, aquella construïda fa 10 o 15 anys, és millor que la nova, sobre tot si els propietaris han invertit en acabats d’alta gama en cuina, banys, paviments o tancaments. Això podria ser cert, en part, fa alguns anys, quan el boom immobiliari va fer que entressin al sector gent aliena al mateix i amb la finalitat de fer negoci sigui com sigui. Actualment, una cosa que ha tingut de bona la crisis (pot ser l’única) que encara arrosseguem, és que ha fet fóra del mercat a aquest tipus d’especuladors, i han sobreviscut els professionals que han apostat per la qualitat i serietat, més que en mirar en el benefici a curt termini.
Però el punt que més ha evolucionat des de llavors, és l´entrada en vigor d’una nova normativa, molt més preocupada per complir uns mínims d’aïllament tèrmic i acústic verdaderament espectaculars. En efecte, el Código Técnico de la Edificación, CTE DB-HE que va entrar en vigor l’any 2006 i amb les seves últimes actualitzacions realitzades des de 2013 fins avui dia, recull aquestes elevades exigències d’aïllament tèrmic i acústic mínim en les vivendes que fan que la creença popular del títol d’aquest post quedi totalment obsoleta.
Per tant, quan estigueu dubtant entre adquirir una vivenda seminova o una nova, tingueu present a més dels acabats de la vivenda altres factors com el confort tèrmic i acústic que us ofereixen les segones, ja que tindreu un estalvi molt important en la despesa energètica, tant a l’hivern com a l’estiu.
Per altre banda, i tenint en compte tot l’exposat anteriorment, estic convençut que poc a poc s’estendrà entre la gent el fet de que quan es tingui la intenció de reformar la seva vivenda, el més important és realitzar un estudi o auditoria energètica de la vivenda realitzada per un professional, per detectar els seus punts dèbils i poder realitzar una rehabilitació energètica per què, una vegada realitzades les obres oportunes, puguin gaudir del mateix comfort que les vivendes noves.
En següents post aprofundirem en aquests conceptes, i com no, per a qualsevol consulta, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per les diferents vies disponibles (telèfon, email, Facebook o visita en el nostre propi estudi).